Home | Top 15 | Aanmelden | Tarieven | Banners | Contact | Login

Bedrijvenscout.nl, de bedrijvengids van ondernemend Nederland

Privacy

Het is abonnee bekend dat de door de abonnee te verstrekken c.q. verstrekte
persoonsgegevens door bedrijvenscout.nl zullen worden opgenomen in een databank en
verstrekt zullen worden aan derden in het kader van een internet bedrijvengids.
Abonnee geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerkingen van de
betreffende persoonsgegevens en staat ervoor in dat de betrokkenen eveneens uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met deze verwerkingen.
Artikel 10 - Intellectuele eigendom zie algemene voorwaarden
Bedrijvenscout.nl is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom in de
ruimste zin des woords met betrekking tot de site. Niets in deze overeenkomst houdt
een overdracht van rechten aan de abonnee in.
In het geval Bedrijvenscout.nl in opdracht van abonnee werkzaamheden voor abonnee
verricht of doet verrichten, vrijwaart abonnee Bedrijvenscout.nl ter zake inbreuk, en eventueel
daaruit voortvloeiende schade, op intellectuele eigendomsrechten van derden in het
geval Bedrijvenscout.nl gebruik maakt van door abonnee aangeleverd beeldmateriaal en/of tekst.
Abonnee staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele
eigendomsrechten van Bedrijvenscout.nl dan wel de intellectuele eigendomsrechten van
andere abonnees en vrijwaart Bedrijvenscout.nl voor alle aanspraken uit dien hoofde.
Google advertenties privacy beleid,
Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op Bedrijvenscout.nl weer te geven.
Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven op basis van uw eerdere bezoeken aan Bedrijvenscout.nl en andere websites op internet.
U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.
>>> Klik hier voor de verschillende advertentie mogelijkheden <<<
Bedrijvenscout.nl, de bedrijvengids van ondernemend Nederland.   Registreer vandaag nog gratis uw bedrijf op BEDRIJVENSCOUT.NL !   U kunt uw gratis vermelding altijd zelf upgraden en gebruik maken van het plaatsen van foto's , videopresentaties , aanbiedingen en een routebeschrijving naar uw bedrijf !   Bedrijvenscout.nl, de bedrijvengids van ondernemend Nederland. Meld uw bedrijf vandaag nog aan en zorg dat nieuwe klanten ook u weten te vinden ! Alle bedrijven vindt u snel op BEDRIJVENSCOUT.NL
HOME     NIEUWE AANMELDINGEN     ADVERTEREN     REGISTREREN     BANNERS     TIP EEN KENNIS     FAQ    BOOKMARK
All content Copyright©2020 Bedrijvenscout.nl - Bedrijvenscout Benelux All rights reserved. Algemene voorwaarden. Privacy. Contact Helpdesk.